partacasa • acompanyament del part natural

Supervisió durant tot l'embaràs

Consulta sobre tots els temes que envolten la fertilitat, l'embaràs, el part, la lactància materna i convertir-se en pares. Això també inclou consulta nutricional si cal.
Com llevadora consulto a les dones sobre tots els temes del que representa tenir un fill, incloent-hi:
  • Fertilitat
  • Concepció
  • Avortaments Involuntaris i mortinatos
  • Salut
  • El que és important durant l'embaràs?
  • On desitjo donar a llum al meu fill?
  • El que és important després del naixement per a mi i per al meu fill?
  • La lactància materna
  • L'alimentació amb biberó
  • L'anticoncepció